Aktiviteter og severdigheter

Fotturer

Haugen Gård er et perfekt utgangspunkt for flotte fotturer i Femundsmarka. Se ut.no for kart og turmuligheter i Femundsmarka eller vår egen turside hvor vi har tegnet inn turforslag med utgangspunkt i gården.

Severdigheter

Ruiner etter falkfangeranlegg fra 1700-talletpå Falkfangerhøgda. Bevart kullmine fra 1800-taller på Roastlia. Gamle anlegg og boplasser etter områdets samer. Fangstgropanlegg fra steinalederen ved Røa.

Pilspisser og redskap fra steinalederen er funnet i området.

Fugle- og dyreliv

Femundsmarka nasjonalpark har variert fugle- og dyreliv. Bjørn, jerv og gaupe finnes i området. Kongeørn, falker og hauker er ingen sjeldenhet. En snøugle er observert og hver vinter kommer et stort antall elg til sitt vinterbeite rundt Haugen Gård. Landets sydligste samer bor og driver sin reindrift i området.

Fiske

Femundsmarka nasjonalpark er kjent for sine gode fiskemuligheter. Her er det mulig å for virkelig stor ørret, røye og harr. Kanskje har du hørt om Røa, Grøtåa eller Røvolfjellet? Haugen Gård har hytter og koier til leie blant disse populære stedene. Blant annet populære Grøtådalssetra.

Video av fiskemulighetene i Engerdal og Femundsmarka av Fishspot.no