Grøtådalsetra i Femundsmarka

Grøtådalsætra er en av Feundsmarkas fineste perler og har mange trofaste gjester. Setra tilhører Haugen gård og har vært leid ut til ivrige fiskere og friluftsfolk siden tidlig på 1900-tallet.

Seterstua

  • Sengeplasser: 4
  • Antall soverom: 1
  • Areal 8 m2

Kokhuset

  • Sengeplasser: 4
  • Antall soverom: 2
  • Areal: 8 m2

Ankomst og transport

Grøtådalssetra er merker med oransj markør. Klikk her for å se kart.

Grøtådalsetra ligger i Grøtådalen i Femundsmarka. Sommertid kan man ta seg til setra til fots fra Haugen gård. Vinterstid er det mulig å bestille snøscootertransport.

Ankomst til Haugen gård gjøres med båt eller snøscooter. Klikk her for å lese mer om ankomst og transport.

Bestilling

Grøtådalsetra leies ut på ukesbasis til faste leietakere. Setra er svært populær og er opptatt store deler av året. For informasjon om tilgjengelighet, ta kontakt med Bente Waldal – 47901982