Kulturminner i Femundsmarka: En reise gjennom historie, natur og industri

Femundsmarka, et vakkert og historisk rikt område nær Røros, er kjent for sin imponerende natur og kulturminner. Fra gruvedrift og tømmerfløting til samisk kultur og nasjonalparker, har dette området en fascinerende og mangfoldig historie.

Tømmerfløting og Røros kobberverk

Femundsmarka var en gang et viktig tømmerområde for Røros kobberverk. Etter at Rørosvidda ble snauhogd, ble tømmer fra Femundsmarka essensielt for gruvene. For å lette fløtingen av tømmeret ned til Femunden, ble det bygget lange steinmurer langs elvene, spesielt langs Røa, der de fortsatt er lette å observere i dag.

Feragenkanalen og tømmertransport

Feragenkanalen ble bygget i 1764 for å lette transporten av tømmer fra Femunden til Røros. Kanalen forbinder nordenden av Femunden med Feragen, en innsjø som renner ut i Glomma ved Røros. Femunden ligger åtte meter høyere enn Feragen, noe som gjør at tømmeret fløt naturlig i riktig retning. Kanalen inneholder også en trerenne for å hindre at tømmerstokkene henger seg opp i stein og myr. I dag er rennen restaurert som et kulturminne og lett tilgjengelig for besøkende.

Samisk kultur og reinbeite

Femundsmarka er Norges sørligste samedistrikt og har vært brukt som reinbeite siden 1600-tallet. Området har en rik samisk kultur, noe som gjør det til et interessant sted å utforske og lære om denne delen av norsk historie.

Friluftsliv og turisme

Femundsmarka nasjonalpark er et populært friluftsområde med flere turisthytter, merkede stier og aktiviteter knyttet til vann- og fjellsport. Området tiltrekker seg besøkende fra hele landet og verden som ønsker å nyte den storslåtte naturen og kulturen.

Kraftutbygging og naturvern

I slutten av 1960-årene ble det foreslått å bygge kraftverk og regulere Femunden. Planene møtte motstand, og konsesjonen ble til slutt avslått i 1973 av hensyn til naturvernet. Dette var første gang en slik konsesjon ble avslått i Norge av miljøhensyn.

Femundsmarka nasjonalparksenter

Femundsmarka nasjonalparksenter ble etablert i 2005 og har besøkssenter på Elgå. Senteret har ansvar for formidling av informasjon om Femundsmarka nasjonalpark og nærliggende Gutulia nasjonalpark. Besøkssenteret tilbyr en rekke ressurser for besøkende, inkludert informasjon om historie, kulturminner, turmuligheter og aktiviteter i området.