Femundsmarka: Historie, natur og kultur i et unikt landskap

Femundsmarka er et storslått og historisk rikt område som ligger mellom innsjøen Femundenog grensen mot Sverige, i Røros kommune i Trøndelag og Engerdal kommune i Innlandet. Området er kjent for sine unike landskapsformer, sjøer og vassdrag, samt spor etter menneskelig aktivitet som strekker seg tilbake til steinalderen.

Historiske spor og bruk av marka

Femundsmarka har en lang historie med menneskelig aktivitet, inkludert boplasser fra steinalderen og fangstgravsystemer fra vikingtiden og middelalderen. På 1700-tallet ble skogressursene i området utnyttet av Røros Kobberverk for å produsere kull til smelteovnene på Røros, ved Femundshytten og Drevsjø. Spor etter kullbrenning, kullbrennerkoier, skogsdrift og tømmerfløting kan fortsatt ses i landskapet.

Femundsmarka nasjonalpark

Nasjonalparken ble opprettet i 1971 og utvidet i 2003, og dekker nå et areal på 573 kvadratkilometer. Formålet med vernet var å bevare et stort, sammenhengende og i det vesentligste urørt skogs- og fjellområde, landskapsformer med det særpregede dødislandskapet med blokkmark, morenerygger, sjøer og vannsystemer, samt det naturlige biologiske mangfoldet med et egenartet plante- og dyreliv. Sammen med tilgrensende verneområder på svensk side utgjør Femundsmarka et av de større sammenhengende verneområdene i Sør-Skandinavia.

Natur og landskap

Femundsmarka nasjonalpark er preget av skrinn furuskog, blokkmark og snaue fjellrygger. Høyeste punkt er Storviglen på 1561 meter over havet. Området har fall mot Femunden og er gjennomskåret av større og mindre vassdrag, blant annet Røa og Mugga. En rekke elveutvidelser, tjern og sjøer utgjør over ti prosent av nasjonalparkens areal, noe som gir landskapet et særegent preg.

Turisme og friluftsliv

I dag tiltrekker Femundsmarka seg besøkende som ønsker å utforske områdets historie, kultur og natur til fots eller med kano. Nasjonalparken byr på en rekke turstier, vannveier og naturskjønne omgivelser for turister og friluftsinteresserte.

Praktisk informasjon

For å planlegge besøket ditt til Femundsmarka nasjonalpark, kan du kontakte lokale turistkontorer eller besøke nasjonalparkens nettsted for informasjon om aktiviteter, overnatting og annen praktisk informasjon. Husk å være godt forberedt og følge allemannsretten når du besøker nasjonalparken for å sikre en trygg og minneverdig opplevelse.

Utforsk Femundsmarka nasjonalpark og ta del i det rike landskapet, kulturen og historien som området har å by på. Femundsmarka gir deg en unik mulighet til å oppleve Sør-Skandinavias naturskjønnhet og lære om områdets lange historie med menneskelig aktivitet og bevaring. Med sitt mangfold av landskapsformer, biologisk mangfold og kulturhistoriske spor, er Femundsmarka et perfekt reisemål for alle som søker et dypere innblikk i regionens rike arv.